Kim jestem naukowo...

Pracownikiem naukowym Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prowadzącym międzynarodowe i krajowe badania w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania (GEM, RSI, NCN, KBN), autorem ponad osiemdziesięciu publikacji, w tym ponad dwudziestu opublikowanych za granicą. Wielokrotnym członek Komisji Oceny Wniosków w projektach współfinansowanych przez UE. Ekspertem ekonomicznym regularnie wypowiadającym się dla mediów (TVP, Polsat, Polsat News, TVS, Radio Katowice, Radio eM). Opracowywałem, koordynowałem i prowadziłem projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu: rozpoczynania i tworzenia własnego biznesu, przedsiębiorczości, efektywnej komunikacji, negocjacji handlowych czy zarządzania strategicznego. Posiadam liczne certyfikaty i zaświadczenia kompetencji: Certyfikat Trenera II stopnia Professional wydany przez IMMOQUE; Licencja FISE nr 377/W/2005 w zakresie programu „Spadochron”, Certyfikat Tutora nr ST/019/13 wydany przez Collegium Wratislaviense oraz zaświadczenia wydane przez Stowarzyszenie konsultantów i trenerów zarządzania MATRIK czy Grupę trenerską MENTOR.
 
W obszarze dydaktyki specjalizuję się w nowoczesnej edukacji na poziomie uczelni akademickich i szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Poza zajęciami w języku polskim, prowadzę autorskie zajęcia w języku angielskim z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego czy zarządzania innowacyjnością. Kieruję studiami podyplomowymi z zakresu przedsiębiorczości dla nauczycieli, na które uzyskałem dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego (studia dają kwalifikację do nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkole średniej).
Moje najważniejsze publikacje…
 1. Gabryś, B.J. 2009. Developing a model of corporate entrepreneurship. W: Energizing Management through Innovation and Entrepreneurship. European research and practice, praca zbiorowa pod red.: M.Terziovskiego, Routledge, London and New York, s.6-29. Współautor: M.Bratnicki. ISBN 10: 0-415-43929-9
 2. Gabryś, B.J. 2015. Tożsamość organizacji w procesie odnowy organizacyjnej: ujęcie narracyjne. Management Forum, vol. 3, no.2, s.25-29. e-ISSN 2392-0025, DOI: 10.15611/mf.2015.2.04
 3. Gabryś, B.J. 2013. How organizational creativity influence firm’s profitability: The moderating role of corporate entrepreneurship. W: P.Teirlinck, S.Kelchtermans, F.de Beule, (Ed.),8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Hogeschool-Universiteit Brussel, Brussels, s.116-125. Współautorzy: K.Bratnicka, M.Bratnicki. ISSN 2049-1050.
 4. Gabryś, B.J. 2014. Analiza narracji w mikro i małych organizacjach: ujęcie teoretyczne. Problemy Zarządzania, vol.12, nr 3 (47), 2014, s.236-247, ISSN 1644-9584, DOI 10.7172/1644-9584.47.13
 5. Gabryś, B.J. 2011. What we have learned about time in corporate entrepreneurship research: Some growth recommendations from transition economy. W: H. Fulford (Ed.), Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Robert Gordon University Press, Aberdeen, s.327-336. Współautor: M.Bratnicki. ISBN 978-1-908272-15-7 CD.
 6. Gabryś, B.J. 2014. Narracja jako metoda badania strategicznej odnowy organizacji na przykładzie Tauron S.A. Marketing i Rynek, nr 5, 2014, s. 346-351, ISSN 1231-7853.
 7. Gabryś, B.J. 2012. Organizational creativity and firm’s growth: the moderating role of corporate entrepreneurship. W: 35th Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference Proceedings, ISBE, Dublin, s.15. Współautorzy: K.Bratnicka, M.Bratnicki; ISBN 978-1-900862-24-0
 8. Gabryś, B.J. 2014. Dyskurs organizacyjny: możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach, Organizacja i Kierowanie, nr 1(161), 2014, s.119-130; ISSN 01357-5466.
 9. Gabryś, B.J. 2010. How pre-crisis temporal perspective effect level of corporate entrepreneurship: Empirical result from transitions economy. W: Organizational Discourse: Crises, Corruption, Character and Change. Praca zbiorowa pod red.: C.Reed, T.Keenoy, C.Oswick, I.Sabelis i S.Ybema. London, Queen Mary University of London, s.1-17, Współautor: M.Bratnicki. ISBN 978-1-900089-09-8.

  Publikacje dydaktyczne:
 10. Gabryś, B.J. 2012. Własna działalność gospodarcza – czyli jak dobrze rozpocząć aby źle nie skończyć. W: Jak poruszać się po rynku pracy – problemy i wyzwania absolwenta uczelni wyższej, Praca zbiorowa pod red. E.Madej i S.Smyczka, UE, Katowice, s.107-126; ISBN 978-83-7246-767-6.
 11. Gabryś, B.J. 2009. Deficyty i potrzeby informacyjne studentów w zakresie rynku pracy i przedsiębiorczości. W: Deficyty informacji o rynku pracy. Koncepcja programu monitorowania regionalnego rynku pracy. WUP w Katowicach, s.8-15. Współautor: P.Zbierowski.
Wybrane szkolenia i obszary doradztwa gospodarczego…
  Tytuł szkolenia / doradztwa Data Instytucja / Nazwa przedsięwzięcia
1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Spadochron” 20-23.05.2005 Akademickie Centrum Kariery UE w Katowicach / Naprzód z potencjałem
2. Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych 18-19.11.2006
2-3.12.2006
Fundacja Edukacja Bez Granic, Katowice / Przedsiębiorca na starcie II
3. Podstawy przedsiębiorczości i kształtowanie postaw przedsiębiorczych 14-16.10.2006 Stowarzyszenie Pokolenie, Katowice / Przedsiębiorczość moją szansą
4. Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorcze 19-22.11.2007
24-27.10.2007
20-23.08.2007
Krajowa Izba Gospodarcza
5. Konsultacje w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości 15.06 – 10.08.2007 Akademickie Centrum Kariery UE w Katowicach / Promocja równych szans
6. Projektowanie i zakładanie przedsiębiorstwa 7.11.09 - 28.02.2010 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej / Gospodarka oparta na Wiedzy
7. Zarządzanie czasem 15-18.12.2009 PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia Mikołów
8. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 23-26.02.2010 PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia Mikołów
9. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego 14-15.01.2010
15.03.2010
4.08.2010
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
10. Reguły i zasady postępowania związane z zarządzaniem czasem 11, 14,17.05.2010 PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
11. Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, 24.11.2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem
12. Wpływ cech przedsiębiorczych na status materialny jednostki 17.11.2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem
13. Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie 20.11.2010 – 31.07.2011 Immoqee Sp zoo Warszawa / Mazowiecki Program Transferu Wiedzy
14. Nowoczesny menedżer w mikro i małych przedsiębiorstwach 7.05.2010 – 30.04.2011 Immoqee Sp zoo Warszawa / Silna marka i kompetencje paszportem na rynki krajowe i zagraniczne

Facebook