Konferencja „Którędy do centrum – rozmowy o potencjale rozwojowym polskich miast”

Za nami konferencja ELF "Którędy do centrum - rozmowy o potencjale rozwojowym polskich miast". Dwa panele dyskusyjne z udziałem Parlamentarzystów, Akademików, Samorządowców, Aktywistów i zaangażowanej publiczności. Blisko pięćdziesiąt osób w demokratycznym dyskursie szukało przyszłej drogi dla tworzenia wartości dodanej dzisiejszych i przyszłych miast. Stawiano pytania o ograniczoność tego z czego dzisiejsze miasta korzystają, na braki długookresowego myślenia o problemach miast, o krótkowzrocznie rozumianej efektywności ekonomicznej, o strumieniach ludzi w obecnych miastach i szatkowaniu przestrzeni publicznej. Poszukiwano odpowiedzi w rozwiązaniach technologicznych, choć silnie akcentowano aspekty humanistyczne dochodząc do syntezy wskazywanych rozwiązań. Było kontrowersyjnie, gdy po stronie aktywistów pojawiła się propozycja powstania Ministerstwa Miast, było praktycznie, gdy po stronie samorządowców wskazano rozwiązania prawne, również te istniejące, z których należy korzystać, było mobilizująco, gdy akademicy apelowali o zwrot ulic mieszkańcom, było intrygująco gdy parlamentarzyści wskazywali miasta, które straciły na znaczeniu wskutek reformy administracyjnej, było międzynarodowo, gdy poznaliśmy przykłady dobrych praktyk z Islandii, Węgier czy Serbii. Teraz czas na aktywność, by wiedza stała się udziałem praktyki, a mieszkańcy miast współzarządzali swoimi miastami, biorąc udział w podejmowaniu konkretnych aktywności w miastach i braniu za nie odpowiedzialności. Dziękuję wszystkim Panelistom za przyjęcie zaproszenia i inspirującą obecność.