Ceniąc autentyczne zaangażowanie i konsekwencję w działaniu, sam staram się podążać taką ścieżką w podejmowanych wyzwaniach. Każdą z podejmowanych aktywności traktuję jako istotny element na drodze odnajdywania równowagi między życiem osobistym, zawodowym i zobowiązaniami społeczno-politycznymi. Mam głęboki szacunek i świadomość wagi wiedzy, kompetencji i umiejętności, których siła oddziaływania potęguję się w twórczej pracy zespołowej. Z tym większą satysfakcją dzielę się w praktyce tym wszystkim, co osiągnąłem jako pracownik naukowy, doktor nauk ekonomicznych czy trener biznesu. Pozwala mi to realizować się osobiście, zawodowo, jak i społecznie.
Świat bliskich, w którym żyję...
Spełnienie w życiu osiągnąć można jedynie opierając się na solidnych fundamentach. Moi najbliżsi dają mi siłę i chęci do aktywnego działania, dziękuję Wam za to – Kasiu, Wiktorze, Karolino. Cieszy mnie nieustające wsparcie moich przyjaciół, znajomych i każdej zaangażowanej osoby na ścieżce podejmowanych aktywności. To prawdziwie wielka frajda realizować z sukcesem przedsięwzięcia ze wspaniałymi ludźmi, których mam szczęście znać.
Świat nauki, który współtworzę…
Mam zaszczyt przyczyniać się do rozwoju nauki i praktyki gospodarczej. Od wielu lat jestem pracownikiem naukowym Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, choć prowadziłem również zajęcia na innych uczelniach w regionie (Uniwersytet Śląski, WSB w Chorzowie, WSB w Dąbrowie Górniczej czy WSZOP w Katowicach). Uczestniczę w badaniach naukowych w wymiarze światowym (projekt Global Entrepreneurship Monitor) czy krajowym (granty badawcze Narodowego Centrum Nauki czy wcześniej Komitetu Badań Naukowych). Ich wyniki prezentuję na prestiżowych konferencjach w danym obszarze - The Academy of Management, Asian Academy of Management, European Academy of Management, British Academy of Management czy Research in Entrepreneurship and Small Business. Specjalizując się w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami jestem zapraszany do prowadzenia zajęć również w ośrodkach europejskich, ostatnio w Fachhochschule des bfi Wien czy na Universidad de Santiago de Compostela (więcej informacji na podstronie: Aktywność naukowa).
Świat wiedzy, którym się dzielę…
Jestem przekonany, że wiedza ma sens tylko wtedy, gdy ma szansę przyczynić się do mądrości ludzi z którymi się nią dzielę. Dlatego pomagam obecnym i przyszłym praktykom biznesu w ich działaniach, wspierając wprowadzane przez nich zmiany modelu biznesowego czy też jako doświadczony trener biznesu, prowadząc szkolenia w obszarach tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania doskonałości organizacyjnej, komunikacji czy motywowania uczestników organizacji. Na zlecenie podmiotów zewnętrznych, jako członek Komisji oceny wniosków, oceniałem projekty biznesowe pod kątem uzyskania przez nie dofinansowania w przedsięwzięciach Unijnych. To fantastyczne uczucie, gdy wspierane start-up’y są później efektywnie realizowane.
Świat młodych, których wspieram…
Wiedza ekonomiczna daje szanse na lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, pozwalając z większą uwagą przyglądać się procesom ekonomicznym w których wszyscy bierzemy udział. Jako członek Stowarzyszenia Ekonomicznych Uniwersytetów Ekonomicznych prowadzę od wielu lat warsztaty z młodymi ludźmi w ramach programów EUD, AME, jak i bezpośrednio na spotkaniach w szkołach średnich w regionie. Od początku funkcjonowania wspieram swoją wiedzą i zaangażowaniem merytorycznym Komitet Organizacyjny Olimpiady Przedsiębiorczości, którego jestem członkiem w Katowicach. Mam przyjemność współpracy z wyróżniającymi się studentami jako tutor akademicki. Moja otwartość dzielenia się wiedzą odnajduje również swe odzwierciedlenie w kierowanych przez media czy organizatorów wydarzeń gospodarczych zaproszeniach do wypowiedzi jako eksperta ekonomicznego.
Świat przestrzeni, która inspiruje…
Prywatnie jestem entuzjastą szybownictwa, członkiem Aeroklubu Śląskiego, sekcji szybowcowej. Po prostu, lubię czasami spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy i oderwać się od spraw przyziemnych. Świat z wysokości kilkuset metrów jest zaskakująco płynny i wyciszony. Polecam każdemu, a jak dobrze wylądujecie, to jest szansa, że podobnie jak ja w 2009 roku wygracie zawody o memoriał Józefa Gorszczyńskiego.

Facebook