Czy z EURO nam po drodze?

Traktat z Maastricht wpisał w przyszłość Unii Europejskiej wspólną walutę – Euro. Choć cenimy sobie naszą złotówkę, to dokonawszy akcesji zgodziliśmy się również, że i u nas ona będzie obowiązywać. Dzisiaj w wymiarze ekonomicznym spełniamy praktycznie wszystkie wymagania by Euro przyjąć, więc może czas już na to – szczegóły na:

https://www.youtube.com/watch?v=irlz3kgI1Uo&feature=player_embedded&fbclid=IwAR20HCbDaWOWapoqHHVM-Mt2ud7SMkIk1IK6ooyskzR3VvHvg_KVLq3zQAQ