Debata Klubów Liberalnych, zorganizowana pod hasłem „Wolne Media”

21 września 2017 w „Strefie Centralnej” odbyła się pierwsza w Katowicach debata Klubów Liberalnych, zorganizowana pod hasłem „Wolne Media”. Spotkanie poprowadził dr Bartłomiej J. Gabryś. W dyskusji wzięli udział redaktorzy: Józef Krzyk (Gazeta Wyborcza), Henryk Grzonka (wieloletni redaktor sportowy Polskiego Radia Katowice), Olga Kostrzewska – Cichoń (przez długie lata pracującą w TVN) oraz związany z Tubą Chorzowa (media internetowe) Tomasz Breguła. W trakcie dyskusji poruszono wiele wątków, choć w sposób szczególny omówiono kwestie repolonizacji mediów, ich przyszłości w kontekście formy i realizowanego przekazu, roli własności i ich wpływu na treść, by finalnie zwrócić uwagę na kluczową rolę edukacji, stwierdzając, że jedynym lekarstwem na pompowaną licznymi kanałami „ciemnotę”, jest edukacja. Ale nie taka jak obecnie, skupiona na kwestiach technicznych, tylko ukierunkowana na krytyczne podejście do informacji i wyrabianie nawyku weryfikacji danych. I to bez względu czy chodzi tu o rzekomo „powodujące autyzm szczepionki”, czy domniemane „dzielnice szariatu w Szwecji”. Pomimo raczej pesymistycznego początku, całe spotkanie zakończyło się dość optymistycznie – zapewnieniem ze strony publiczności, że gdy przyjdzie walczyć o wolność mediów, nie pozostaniemy obojętni.