Którędy do Centrum ? – rozmowy o potencjale rozwojowym polskich miast Konferencja w Katowicach, restauracja Królestwo

W miastach mieszka już ponad połowa ludności świata. Według szacunków ONZ w 2030 roku w miastach będzie mieszkało 5 mld ludzi, przy czym niemal połowa z nich swoje życie będzie wiodła w domach, szkołach, miejscach pracy, które jeszcze nie istnieją. Zarządzanie miastem w sposób zrównoważony to ogromne wyzwanie. Z pomocą przychodzą nowe technologie i innowacyjne podejście do zarządzania zasobami miasta. W trakcie dyskusji z ekspertami i praktykami przybliżymy zagadnienia dotyczące transportu w miastach, zarządzania zasobami oraz kreowania przestrzeni publicznej, przyjaznej dla środowiska oraz mieszkańców miast.

Szczegóły na: Facebooku