„Smart Cities – miasta inteligentne” – debata Klubów Liberalnych w Katowicach

W „Strefie Centralnej” odbyła kolejna już w Katowicach debata Klubów Liberalnych, zorganizowana pod hasłem „Smart Cities”. Spotkanie miało charakter otwarty a poprowadził je doktor Bartłomiej J. Gabryś. W dyskusji wzięli udział: red Przemysław Jedlecki (pomysłodawca „Miasta Idei”), profesor Jacek Szołtysek, oraz doktor Marcin Baron (pracownicy UE Katowice). Dyskusja prowadzona była wokół tematyki : jak powinny wyglądać inteligentne miasta i regiony. W szczególności skupiała się na: nowych wyzwaniach w administracji publicznej, inteligentnej infrastrukturze – e-mobilności, e-administracji, inteligentnych budynkach.